Dec 7, 2014

Etika Berkempen JPP 2014

Pihak Jawatankuasa Pilihan Raya PERUBATAN (JPP) telah menggariskan beberapa etika dalam berkempen untuk tahun ini.
Kami berharap semua calon dan penyokong dapat mematuhi etika-etika ini demi memastikan kelancaran proses pilihan raya di cawangan masing-masing.


Antara etika dalam berkempen tahun ni 

1) TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN SEBARANG LOGO ATAU MANA MANA LAMBANG  PERTUBUHAN SELAIN PERUBATAN

2)TIDAK DIBENARKAN MENGGUNAKAN MANA MANA PERTUBUHAN YANG DIHARAMKAN OLEH KERAJAAN MESIR

3)TIDAK DIBENARKAN MENIMBULKAN ISU YANG BOLEH MENIMBULKAN PERPECAHAN DALAM KALANGAN MAHASISWA DAN MAHASISWI

4)POSTER BERCETAK DIBENARKAN DENGAN SYARAT,

--SALINAN DIHANTAR DIHANTAR KEPADA JPC TERLEBIH DAHULU UNTUK SEMAKAN

--HANYA BOLEH DITAMPAL DIPREMIS PREMIS YANG DIBENARKAN

5) -RAPAT UMUM OLEH CALON HANYA BOLEH MENGGUNAKAN PENTAS PENGENALAN CALON YANG DISEDIAKAN OLEH JPC /JPP SAHAJA

6)PROMOSI CALON OLEH PENYOKONG DALAM SEBARANG PROGRAM  PERUBATAN MESTILAH MEMINTA IZIN DARIPADA PIHAK PENGANJUR

7) SEBARANG SOGOKAN WANG ADALAH TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI

8) KEMPEN HANYA DIBENARKAN SELEPAS JPC MENGUMUMKAN CALON YANG AKAN BERTANDING

9) SETIAP KEMPEN TIDAK DIBENARKAN MENYENTUH SENSITIVITI MANA MANA CALON LAIN YANG BERTANDING

10) SEBARANG KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH JPP/JPC  ADALAH MUKTAMAD

0 comments: